Verkoopsvoorwaarden

Door het ondertekenen van de offerte aanvaardt de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Wood You BV.

Parkeerkosten en kosten voor verticaal transport zijn niet inbegrepen in de offerte.

Het transport van de materialen gebeurt steeds op risico van de opdrachtgever.

Een offerte is 1 week geldig.

In geval van een uitzonderlijke marktsituatie en schaarste van diverse producten kan Wood You BV de termijn van de levering niet garanderen en in geval van laattijdige levering zal hierover gecommuniceerd worden.

Alle klachten dienen, om geldig te zijn, Wood You BV te bereiken binnen de 8 dagen na levering, mits een aangetekend schrijven.

Facturen zijn contact betaalbaar, zonder korting, uiterlijk op de vervaldag, tenzij anders overeengekomen.

Niet-betaling op de vervaldag veroorzaakt ten laste van de opdrachtgever, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlinterest op basis van de wettelijk rentevoet, verhoogd met 2% maar met een totaal minimum van 10%. Indien navolgend binnen de 7 dagen na ingebrekestelling geen betaling volgt, dient de opdrachtgever een schadevergoeding van 10% op de verschuldigde hoofdsom te betalen met een minimum van € 25.00.

Facturatievoorwaarden:

 • Eerste voorschotfactuur bij ondertekening van prijsofferte: 30%

 • Tweede voorschotfactuur bij start productie in atelier van Wood You BV: 40%

 • Derde eindfactuur te voldoen tijdens plaatsing

 • Eventuele min- of meerwerken worden apart gefactureerd

De bestelde goederen blijven eigendom van Wood You BV totdat algehele betaling is tussengekomen. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Pelt en Hasselt bevoegd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen er voor dat jij de site optimaal kan gebruiken. Lees hier meer over hoe we de cookies gebruiken en hoe je je instellingen kan aanpassen.

Cookie voorkeuren
 • Strict noodzakelijke of technische cookies

  Deze cookies verzamelen gegevens om de gebruiksvriendelijkheid van de website en de ervaring van de bezoekers te verbeteren (zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar de website, uw gebruikersnaam en taal- of landkeuze onthouden, en wijzigingen onthouden die u hebt doorgevoerd zoals o.m. het lettertype).

 • Analytische/statistische cookies

  Deze cookies verzamelen gegevens over hoe de bezoekers gebruik maken van de website (zoals welke pagina’s het meest bezocht zijn, hoe bezoekers van de ene naar de andere link doorklikken, of bezoekers foutmeldingen krijgen, ...).

  We gebruiken de volgende dienst voor statistische doeleinden:

  • Google Analytics: Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om deze website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (zoals uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar Google-servers, mogelijks in de VS.